STICHTING


Comité van aanbeveling

Antoine Bodar,  Priester, kunsthistoricus, auteur en hoogleraar;

Wim Deetman,  Lid Raad van State; oud-minister, oud-staatssecretaris en oud-burgemeester;

Bas Eenhoorn, Politicus, bestuurder, oud-burgemeester en ex-voorzitter VVD;

Jacobine Geel,  Theologe, televisiepresentatrice, voorzitter van het bestuur van GGZ Nederland;

Leendert Verheij,  Oud-president van het Gerechtshof Den Haag;

Maartje van Weegen, Journaliste, televisie presentatrice.

 

Karl Jenkins, eerst bekend geworden door zijn reclametunes met als uitschieter het Adiemus voor Delta Airlines, schreef het aangrijpende stuk “The Armed Man, a Mass for Peace”, wat hem grote bekendheid heeft bezorgd en dat inmiddels over de hele wereld is en wordt uitgevoerd (op dit moment rond de 2500 keer).

Naast een aantal korte stukken schreef Jenkins ook een aantal grotere werken voor koor en orkest, o.a. een Requiem, een Stabat Mater, een Gloria en als laatste de Peacemakers. In deze werken is duidelijk zijn stijl herkenbaar wat het ook voor velen aantrekkelijk maakt om uit te voeren. Recentelijk bracht Jenkins met trots zijn motetten uit, stuk voor stuk parels voor een koor.

 

In 2003 kwam Hans Matla bij toeval in contact met de muziek (en later met de persoon) Karl Jenkins, wiens muziek voor Hans van grote betekenis werd. Sinds 2005 staan er ruim 12 Jenkinsconcerten op zijn naam. Net als destijds de oprichting van de Stichting Jerusalem Passion en de Stichting Corda Vocale, richtte Hans Matla ook het “Dutch Jenkins Choir” op om speciale projecten mee te organiseren. Deze nieuwe boreling zag het licht tijdens een genoeglijk weekend in London, waar Karl Jenkins werd benoemd tot erevoorzitter van de stichting.

 

De Stichting Nederlands Jenkins Koor werkt onder de naam “Dutch Jenkins Choir” en heeft als doel de muziek van Karl Jenkins in een speciale setting uit te voeren.

De projecten zullen een ‘Nationaal” karakter hebben, zodat het voor zangers uit heel Nederland mogelijk is hier deel aan te nemen. 

 

Hiervoor kunnen zowel individuele projectzangers, als ook hele koren zich aanmelden bij de stichting. Aan inschrijving bij de stichting zijn geen kosten verbonden.

Iedereen die staat ingeschreven krijgt automatisch informatie over activiteiten en concerten, waarna men kan besluiten zich voor een concert in te schrijven.

 

De Stichting werkt zonder winstoogmerk, voor de financiering staat de stichting open voor donateurs en sponsoren.

 

Meer info over Jenkins >>

 

 

 


Dutch Jenkins Choir

Postbus 628
2270 AP Voorburg
info@dutchjenkinschoir.nl
Bank: NL44RABO0182491668

 

Meer info over Jenkins >>

 

Links