DIRIGENT


Hans Matla (1953) groeide op in een gezin waar muziek de boventoon voerde. Enerzijds, doordat het familiebedrijf (toen een van de oudste piano- en muziekzaken in Nederland) een nadrukkelijke rol in het gezin speelde en anderzijds, omdat alle gezinsleden actief betrokken waren bij de amateurkunst. Al op vijfjarige leeftijd zat Hans twee avonden lang muisstil in het midden van de eerste rij, precies achter (en geheel geobsedeerd door) de dirigent de Mattheus Passion te volgen, een stuk, dat voor hem heel dierbaar is geworden. Hij gaf al op jonge leeftijd les aan muziekkorpsen en was enige tijd tambour-maître. Zijn militaire diensttijd volbracht hij bij het tamboer- en trompetterkorps van de Koninklijke Militaire Kapel, waar hij trompet en xylofoon speelde; als koorzanger was hij lang bij meerdere koren actief.

 

Na via het Conservatorium van Den Haag, en later ook privé, piano en koordirectie te hebben gestudeerd, (o.a. bij Nel van Buitenen, Jaap Stotijn, Henk Mostert en Jaap Hillen) werkte Hans tijdelijk bij zijn vader in de zaak en werd daarnaast voorzitter en bestuurslid van diverse culturele organisaties, waaronder de Kerngroep Cultuur Gemeente Den Haag en de stichting Prinses Christina Concours. Verder was hij initiator/producent van het "Grand Gala Classique", maar natuurlijk op de eerste plaats: dirigent!

 

Hans heeft zich in de loop van de tijd diverse stijlen eigen gemaakt. Klassiek geschoold werkte hij met klassieke-, en later ook met jongeren-, mannen-, en popkoren. Tevens richtte hij zich op revue en musical en was hij enkele jaren dirigent van een Big Band. Hans volgde diverse Masterclasses en bijscholing (o.a. bij Jos Vermunt). Met het - in 1996 door hem ontdekte - moderne oratorium: “The Jerusalem Passion” ging Hans speciale projecten organiseren, die niet alleen voor de bezoeker, maar zeker ook voor de deelnemer waardevol bleken. Dat resulteerde in de première in Nederland (1999), waarna het stuk een meer dan succesvol vervolg kreeg in de Doelen Rotterdam (van 2000 tot 2010), in Praag (2011), Den Haag (2013) en Mannheim en Bad Nauheim (2014). Het concert van 2013 in de Dr Anton Philipszaal in Den Haag werd een bijzondere uitvoering: Hiermee werd zijn 40-jarig dirigentschap gevierd en het concert kreeg een onverwacht einde. Vanwege zijn grote verdienste voor cultuur en samenleving werd Hans Matla benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

 

In 2003 kwam Hans Matla bij toeval in contact met de muziek (en later met de persoon) Karl Jenkins, wiens muziek voor Hans van grote betekenis werd. Sinds 2005 staan er ruim 12 Jenkinsconcerten op zijn naam. Net als destijds de oprichting van een Stichting Jerusalem Passion, richtte Hans Matla ook het “Dutch Jenkins Choir” op (erevoorzitter Karl Jenkins) om speciale projecten mee te organiseren. Daarnaast blijft Hans Matla uiteraard ook de ‘traditionele componisten’ trouw en zit de passie vooral in het samen met koorzangers maken van muziek om henzelf en hun publiek elke keer iets bijzonders te laten beleven.

 

Op dit moment is Hans Matla als dirigent verbonden aan vijf koren. Daarnaast voert hij, als artistiek leider van de Stichting Corda Vocale, de Stichting JP Muziekproducties en Stichting Nederlands Jenkins Koor, projecten uit van klassieke en semiklassieke koorwerken. Hans wordt regelmatig gevraagd als spreker en als initiator van bijzondere evenementen.

 

 

Zijn credo:

Muziek maken is op de eerste plaats zelf genieten.

Als je dat doet, dan mag vervolgens het publiek komen kijken,

hoe jij, samen met anderen, geniet van je eigen passie.

HM.

 

www.hansmatla.nl

 


Dutch Jenkins Choir

Postbus 628
2270 AP Voorburg
info@dutchjenkinschoir.nl
Bank: NL44RABO0182491668

 

Meer info over Jenkins >>

 

 

 

Links